LAYANAN TATA PERSURATAN

PENOMORAN NASKAH DINAS

1. Contoh Surat Keputusan

NOMOR 23 TAHUN 2020

23   : Nomor Urut Keputusan

2020 :Tahun 2020

 

2. Susunan penomoran Naskah Dinas Khusus (Perjanjian Dalam Negeri, Perjanjian Internasional, Surat Kuasa, Berita Acara, Surat Keterangan, Surat Pengantar, dan Pengumuman) sebagai berikut:

 • Nomor Naskah Dinas Khusus (nomor urut dalam satu tahun takwim);
 • Kode Jabatan;
 • Bulan (ditulis dalam dua digit); dan
 • Tahun Terbit.

Contoh nomor Naskah Dinas Khusus

NOMOR 05/IJ/04/2016

05             : Nomor urut dalam satu tahun takwim kalender

IJ               : Kode Jabatan Inspektur Jenderal

04             : Bulan ke-4 (April)

2016         : Tahun 2016

 

3. Susunan penomoran Surat Dinas sebagai berikut:

Kode derajat pengamanan surat dinas;

Nomor Surat Dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim);

Kode Jabatan;

Kode Klasifikasi Arsip (KKA);

Bulan (ditulis dalam dua digit); dan

Tahun Terbit.

Contoh nomor Surat Dinas yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal:

R-99/IJ/KP.07.6/04/2020

R : Kode derajat pengamanan Surat Dinas bersifat Rahasia

Bila surat bersifat Biasa maka menggunakan huruf B

99 : Nomor Surat Dinas

IJ : Kode Jabatan Inspektur Jenderal

KP : Kode Klasifikasi Arsip

04 : Bulan ke-4 (April)

2020 : Tahun terbit 2020

 

4. Susunan penomoran Naskah Dinas korespondensi Internal (Nota Dinas, Memorandum dan Surat Ijin) terdiri atas:

 • Nomor Nota Dinas, Memorandum dan Surat Ijin (nomor urut dalam satu tahun takwim);
 • Kode Jabatan;
 • Kode Klasifikasi Arsip (KKA);
 • Bulan (ditulis dalam dua digit); dan
 • Tahun terbit.

Contoh nomor Naskah Dinas Korespodensi Internal yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal:

NOMOR 05/IJ/OT.01/04/2016

25 : Nomor urut Naskah Dinas Korespodensi Internal satu

tahun takwim kalender

IJ : Kode Jabatan lnspektur Jenderal

OT.01 : Kode Klasifikasi Arsip

04 : Bulan ke-4 (April)

2016  : Tahun 2016

 

 

5. Susunan penomoran Surat Tugas

NOMOR 25/IJ/Set.IJ/04/2016

25 : Nomor urut Surat Tugas dalam satu tahun takwim kalender

IJ : Kode Jabatan Inspektur Jenderal

Set.IJ : Kode Jabatan Sekretaris Inspektorat Jenderal

04  : Bulan ke-4 (April)

2016 : Tahun 2016

JENIS SURAT

 • Korespondensi (Undangan, Memo, Surat eksternal, Nota Dinas, dll)
 • Naskah Dinas Khusus (Berita Acara, Surat Keterangan, Surat Kuasa, Surat Pengantar, dll)
 • Naskah Dinas Arahan (Surat Tugas, Surat Keputusan, Surat Cuti, Surat Edaran ,Standar Operasional Prosedur (SOP), dll)
KODEFIKASI KLASIFIKASI ARSIP
NOKODEPERIHAL
1KUKEUANGAN
2KU.00RENCANA DAN PENYUSUNAN ANGGARAN
3KU.00.1RENCANA ANGGARAN
4KU.00.2PENYUSUNAN ANGGARAN
5KU.00.3NON BUDGETER
6KU.01BELANJA
7KU.01.1SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
8KU.01.2SPJ
9KU.02SPJ
10KU.02.1SPJ APBN
11KU.02.2SPJ NON BUDGETER
12KU.03PENDAPATAN NEGARA
13KU.03.1PAJAK
14KU.03.2BUKAN PAJAK
15KU.04PERBANKAN
16KU.04.1VALUTA ASING/TRANSFER
17KU.04.2SURAT-SURAT YANG BERKENAAN DENGAN SALDO REKENING KORAN YANG ADA PADA BANK
18KU.05SUMBANGAN/BANTUAN
19KPKEPEGAWAIAN
20KP.00PENGADAAN
21KP.00.1FORMASI
22KP.00.2PENERIMAAN
23KP.00.3PENGANGKATAN
24KP.01TATA USAHA KEPEGAWAIAN
25KP.01.1IZIN/DISPENSASI
26KP.01.2KETERANGAN
27KP.02PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
28KP.02.1DIKLAT PRAJABATAN
29KP.02.2DIKLAT DALAM JABATAN
30KP.02.3LATIHAN KHUSUS
31KP.03KORPRI
32KP.04PENILAIAN DAN HUKUMAN
33KP.04.1PENILAIAN
34KP.04.2HUKUMAN
35KP.05SCREENING
36KP.06PEMBINAAN MENTAL
37KP.07MUTASI
38KP.07.1KEPANGKATAN
39KP.07.2KENAIKAN GAJI BERKALA
40KP.07.3PENYESUAIAN MASA KERJA
41KP.07.4PENYESUAIAN TUNJANGAN KELUARGA
42KP.07.5ALIH TUGAS
43KP.07.6JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
44KP.08KESEJAHTERAAN
45KP.08.1KESEHATAN
46KP.08.2CUTI
47KP.08.3REKREASI
48KP.08.4BANTUAN/SANTUNAN SOSIAL
49KP.08.5KOPERASI
50KP.08.6PERUMAHAN
51KP.08.7ANTAR JEMPUT/TRANSPORTASI
52KP.08.8PENGHARGAAN
53KP.09PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
54OTORGANISASI DAN TATALAKSANA
55OT.00ORGANISASI
56OT.01TATALAKSANA
57OT.01.1PERENCANAAN
58OT.01.2LAPORAN
59OT.01.3PENYUSUNAN PROSEDUR KERJA
60OT.01.4PELAYANAN MASYARAKAT
61HKHUKUM
62HK.00PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
63HK.00.1UNDANG-UNDANG TERMASUK PERPU
64HK.00.2PERATURAN PEMERINTAH
65HK.00.3KEPUTUSAN PRESIDEN, INSTRUKSI PRESIDEN
66HK.00.4PERATURAN MENTERI, INSTRUKSI MENTERI
67HK.00.5KEPUTUSAN MENTERI, PIMPINAN UNIT ESELON I
68HK.00.6SKB MENTERI-MENTERI, PIMPINAN UNIT ESELON I/II
69HK.00.7EDARAN MENTERI/PIMPINAN UNIT ESELON I/II
70HK.00.8PERATURAN KANWIL & KANKEMENAG KAB/KO
71HK.00.9PERATURAN PEMDA Tk.I/PEMDA Tk.II
72HK.01PIDANA
73HK.01.1PENCURIAN
74HK.01.2KORUPSI
75HK.02PERDATA
76HK.02.1PERIKATAN
77HK.03HUKUM AGAMA
78HK.03.1FATWA
79HK.03.2RUKYAT/HISAB
80HK.03.3HARI BESAR AGAMA
81HK.04BANTUAN HUKUM
82HK.04.1KASUS HUKUM PIDANA
83HK.04.2KASUS HUKUM PERDATA
84HK.04.3KASUS HUKUM TATA USAHA NEGARA (TUN)
85HK.04.4PENELAAHAN HUKUM
86HMKEHUMASAN
87HM.00PENERANGAN
88HM.01HUBUNGAN
89HM.02DOKUMENTASI DAN KEPUSTAKAAN
90HM.02.1DOKUMENTASI
91HM.02.2KEPUSTAKAAN
92HM.03KEPROTOKOLAN
93KSKESEKRETARIATAN
94KS.00KERUMAHTANGGAAN
95KS.01PERLENGKAPAN
96KS.01.1GEDUNG
97KS.01.2ALAT KANTOR
98KS.01.3MESIN KANTOR/ALAT-ALAT ELEKTRONIK
99KS.01.4PERABOT KANTOR
100KS.01.5KENDARAAN
101KS.01.6INVENTARIS PERLENGKAPAN
102KS.01.7PENAWARAN UMUM
103KS.02KETATAUSAHAAN
104TLPENELITIAN
105TL.00PENELITIAN PENDIDIKAN
106TL.01PENELITIAN KEAGAMAAN
107TL.02PENELITIAN LEKTUR AGAMA
108TL.02.1SURATPENELITIAN ATAS PENERBITAN, IMPORT DAN PENYEBARAN KITAB-KITAB SUCI AGAMA
109TL.02.2PENELITIAN BUKU-BUKU AGAMA
110TL.03PENGEMBANGAN PENELITIAN
111PSPENGAWASAN
112PS.00ADMINISTRASI UMUM
113PS.01TUGAS UMUM
114PS.02PROYEK PEMBANGUNAN
115PS.02.1FISIK
116PS.02.2NON FISIK
117PS.03PENGAWASN EKSTERNAL
118PS.03.1BPK RI
119PS.03.2BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
120PS.03.3PENGADUAN MASYARAKAT
1211.4PENGADUAN MASYARAKAT (NON TAPI 5000)
122PWPERKAWINAN
123PW.00PENYULUHAN
124PW.01PERKAWINAN
125PW.02CAMPURAN
126HJHAJI
127HJ.00CALON HAJI
128HJ.01BIMBINGAN
129HJ.02PETUGAS HAJI
130HJ.03ONGKOS NAIK HAJI
131HJ.04JEMAAH HAJI
132HJ.05ANGKUTAN
133HJ.06PENGASRAMAAN
134HJ.07PEMBEKALAN
135HJ.08DISPENSASI/REKOMENDASI KHUSUS
136HJ.09UMROH
137BAPEMBINAAN AGAMA
138BA.00PENYULUHAN
139BA.01BIMBINGAN
140BA.01.1LEMBAGA KEAGAMAAN
141BA.01.2ALIRAN KEROHANIAN/KEAGAMAAN
142BA.02KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA
143BA.03IBADAH DAN IBADAH SOSIAL
144BA.03.1IBADAH
145BA.03.2IBADAH SOSIAL
146BA.04PENGEMBANGAN KEAGAMAAN
147BA.05ROHANIWAN
148PPPENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
149PP.00KURIKULUM, TENAGA EDUKATIF DAN SARANA
150PP.00.1SEKOLAH UMUM TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR (TK DAN SD)
151PP.00.2SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
152PP.00.3SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA)
153PP.00.4RAUDLATUL ATHFAL DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
154PP.00.5MADRASAH TSANAWIYAH
155PP.00.6MADRASAH ALIYAH
156PP.00.7PONDOK PESANTREN
157PP.00.8MADRASAH DINIYAH
158PP.00.9PERGURUAN TINGGI AGAMA
159PP.00.10PERGURUAN TINGGI UMUM
160PP.00.11PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
161PP.01EVALUASI DAN IJAZAH
162PP.01.1PENDIDIKAN AGAMA
163PP.01.2PENDIDIKAN UMUM
164PP.02KEPENILIKAN, KEPENGAWASAN DAN PEMBINAAN
165PP.02.1KEPENILIKAN
166PP.02.2KEPENGAWASAN
167PP.02.3PEMBINAAN
168PP.03.1KELEMBAGAAN
169PP.03.2ORGANISASI
170PP.03.3PENGEMBANGAN
171PP.04BEASISWA
172PP.05SUMBANGAN
173PP.06PENGABDIAN
174PP.07PERIZINAN

PERATURAN TATA NASKAH DINAS & PERSURATAN 

 1. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA  DOWNLOAD DI SINI
 2. KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANGKLASIFIKASI ARSIP DAN PENOMORAN NASKAH DINAS PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA DOWNLOAD DI SINI
Open chat